Nova convocatòria Assemblea General Ordinària 2023

Benvolguts,

La Junta Directiva de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) us informa que l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 15 de març del 2023 no va ser vàlida, per errors de forma i fons, i per tant dóna a conèixer la nova convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 2023 el proper dimarts 20 de juny del 2023 a les 19h30 en primera convocatòria i 20h00 en segona convocatòria, a Casa Comuna de Sant Julià de Lòria.

Tots els federats de la FMA hi sou convocats (persones amb llicència FMA 2022 esportiva, turística o d’àrbitre.

Ordre del dia:

  1. Passar llista dels assistents.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de la FMA de l’any 2022.
  3.  Aprovació, si s’escau, dels resultats dels Campionats d’Andorra de Motociclisme de
    l’any 2022.
  4.  Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu de la FMA per l’any 2023.
  5.  Aprovació, si s’escau, del balanç de gestió de l’any 2022.
  6.  Aprovació, si s’escau, del pressupost de la FMA per l’any 2023.
  7.  Precs i preguntes.

En cas de no poder assistir a l’Assemblea, podeu contactar amb la FMA per procedir a la delegació del vostre vot.

 

Translate »