Ajudes a pilots

Per optar a les ajudes a pilots que atorgarà la FMA, caldrà complir tots els requisits demanats en el document següent:

Document per l’accés a ajudes 

 

Per poder preparar qualsevol sol·licitud d’ajuda a la FMA, caldrà omplir els documents següents:

Dades personals, esportives i acadèmiques
Planificació i objectius
Resultats temporada anterior
Entrenament i preparació
Previsió pressupostària

Les sol·licituds s’hauran d’enviar com a data límit el 31 de març de l’any en curs, per correu electrònic a l’adreça fma@andorra.ad.

Translate »