L’Assemblea Ordinària aprova tots els punts de l’ordre del dia, per unanimitat

L’Assemblea Ordinària de la Federació Motociclista d’Andorra aprova per unanimitat la gestió de l’equip que encapçala Natàlia Gallego, en donar la conformitat al balanç d’activitats motociclistes 2023, el balanç financer del 2023, el calendari d’activitats motociclistes pel 2024 i el pressupost per aquesta temporada 2024 que va presentar la Junta Directiva. Els resultats esportius 2023 es van aprovar durant l’assemblea general extraordinària de finals de desembre, juntament amb els nous Estatuts FMA.

Translate »