Anunci de l’Assemblea General Ordinària

La Junta Directiva de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) us convoca la celebració de la seva propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, a Andorra la Vella, el proper divendres 22 de març del 2024 a les 19h30 en primera convocatòria i 20h00 en segona convocatòria.

Tots els federats de la FMA hi sou convocats (persones amb llicència FMA 2023 esportiva, turística o d’àrbitre).

Ordre del dia:

  1. 1-  Passar llista del assistents.
  2. 2-  Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de la FMA de l’any 2023.
  3. 3-  Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu de la FMA per l’any 2024.
  4. 4-  Aprovació, si s’escau, del balanç de gestió de l’any 2023.
  5. 5-  Aprovació, si s’escau, del pressupost de la FMA per l’any 2024.
  6. 6-  Precs i preguntes.

En cas de no poder assistir a l’Assemblea, podeu delegar el vostre vot en un altre federat que us representi. Un mateix federat pot rebre com a màxim cinc delegacions de vot.

Els federats que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància abans de l’inici de la sessió, a l’entrada de la sala.

 

Document de delegació de vot

Translate »